23 Aralık 2011 Cuma

Paradoks...

 Küreselleşen dünyada yitirdiğimiz kültürel farklılıklar paradoksu..
  
Küreselleşme; ulusal kimlik ve kültürel ilişkilerin sorgulamalarını da beraberinde getirmektedir. Kültürel bütünleşme çabasını karşılıklı bağımlılıkla anlatmaya çalışırken, ortak yönlerin artmasını, faklılıkların azaltılmasını kültürel homojenlikle yapmaya çalışır. Bunun sonucu olarak;ulusal, etnik ve dini kimliklerin önemi kaybolur. Diğer taraftan; homojenleştirmenin tam karşıtı olan kültürel farklılık mevcuttur. Batı dışı toplumların kültürel yaratıcılığını öne çıkarma arzusu vardır. Bununla; yalnızca marjinal olarak birbirinden farklı olan toplumsal grupların barış içinde yaşayabilecekleri çok kültürlü ortamdan söz edilir. Fakat; küreselleşmenin farklılıkları bir arada tutma iddiası her zaman desteklenmemiştir. 'Medeniyetler Çatışması' teziyle Amerikalı siyasal bilimci Samuel Huntington küreselleşmenin, kültürler arası farklılığı, parçalanmayı, kutuplaşmayı ve çatışmalar doğurduğunu öne sürmektedir.
        
 İşte madalyonun iki yüzü.. Yorum sizin..